Realizace studentů r. 2011 - 2014

Než jsme začali s (povinným) fotografováním absolventských modelů našich studentů, byli jsme odkázáni na fotografie, které nám následně po ukončení zaslali. Zde si můžete prohlédnout starší realizace.