2013 Modistický kurz

V roce 2013 jsme přidali k naší stálé nabídce i modistické (kloboučnické) kurzy. Lektorem byla dnes již maminka na mateřské Lucie Fraňková

2013 Modistický kurz