2012 Momentky z ateliéru

Dva roky fungování kurzů oděvní tvorby a fashion tým v čele s Ditou Petrusovou Filipovou, Danielou Podlešákovou a Klárou Haunerovou. Tehdá se na umístění v kurzu čekalo více jak 5 měsíců! Právě z této doby vzešlo velké množství úspěšných absolventů, např. Jan Strejček, Eva Koželoužková (nynější členka fashion tým), Evgenia Klochay aj.